Ustanovitev Evangeličanskih cerkvenih občin Puconci, Križevci in Hodoš po Tolerančnem patentu

  • Klaudija Sedar
Ključne besede: evangeličanske cerkvene občine, Puconci, Križevci, Hodoš, cerkev, cerkveni inventar, duhovniki, učitelji

Povzetek

Prispevek se osredotoča na čas, ko so bili protireformacijski ukrepi končani z izdajo tolerančnega patenta leta 1781, ki je med drugim dovoljeval tudi ustanovitev evangeličanskih cerkvenih občin, izgradnjo bogoslužnih prostorov ter vzdrževanje duhovnikov in učiteljev. V Prekmurju so med prvimi zbrale potrebno dokumentacijo in zaprosile za dovoljenje za ustanovitev cerkvenih občin krajevne verske skupnosti Puconci, Križevci in Hodoš. Vsem trem je bila prošnja odobrena, tako da so leta 1783 začele z organiziranim bogoslužjem in tudi vzgojno-izobraževalno dejavnostjo. V prispevku je poudarek na prvih letih delovanja novoustanovljenih cerkvenih občin, ki je vključevalo zidanje cerkva oz. molilnic, župnišč in šol ter delovanje duhovnikov in učiteljev.

Objavljeno
2015-03-31
Rubrike
Razprave