Informacijska tehnologija pri pouku zgodovine v osnovni šoli v Sloveniji

  • Mirjam Oblak

Povzetek

Eden izmed izzivov vzgoje in izobraževanja v sloveniji je znanje v družbi znanja, saj je in bo (vedno bolj) gospodarska uspešnost družbe odvisna od znanja v njej. Znanje je v družbi znanja ključni dejavnik razvoja in delovanja, prežema pa tudi ekonomijo in prav zaradi podvrženosti znanja tržnim vplivom postane sposobnost pridobivanja znanja (in motivacija zanjo) eden poglavitnih ciljev učnega procesa.

Objavljeno
2015-03-31
Rubrike
Zapisi