Protislovja teorije zgodovinopisja v okvirih skeptične misli Michela Foucaulta

  • Jernej Kaluža
Ključne besede: zgodovinopisje, diskurz, sodba, resnica, skepticizem, Michel Foucault

Povzetek

V pričujočem članku poskušamo vzporejati Foucaultovo teorijo z nekaterimi temeljnimi problemi iz zgodovine in teorije zgodovinopisja. Foucaultov pristop je v tem kontekstu lahko zelo uporaben, saj se zoperstavlja tako zgodovinskim univerzalijam kot tudi instrumentalizaciji zgodovinopisja. Posebej se osredotočamo na vprašanje, ali naj bo zgodovinopisje zgolj resnica o preteklosti ali naj vsebuje tudi nasvete in priporočila za sedanjost. Analiza nas pripelje do skrajno skeptične metode zgodovinopisja, kar v praksi implicira dvom in konstantno samoizpraševanje temeljev zgodovinopisja.

Objavljeno
2015-03-31
Rubrike
Razprave