Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) v luči arhivskih virov

  • Monika Deželak Trojar
Ključne besede: Janez Ludvik Schönleben, biografija, opus, arhivski viri

Povzetek

Članek predstavlja življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna, kot ga izrisujejo najdeni arhivski viri in Schönlebnova ohranjena tiskana ter rokopisna dela. Podrobno osvetljuje vsa obdobja njegovega življenja: njegovo družino, šolanje pri jezuitih v Ljubljani, osemnajstletno šolanje in delovanje v jezuitskem redu (1635– 1653), njegov izstop iz reda in doktorat iz teologije v Padovi. Predstavljena je tudi njegova služba ljubljanskega stolnega dekana (1654– 1667), obdobje, ko je bil dolenjski arhidiakon in župnik v ribnici (1669–1676) ter njegova zadnja leta v Ljubljani (1676–1681). vzporedno s prikazom schönlebnovega življenja je izrisan njegov bogati opus.

Objavljeno
2015-03-31
Rubrike
Razprave