Anton Korošec in jugoslovanski konkordat

Avtorji

  • Gašper Mithans

Ključne besede:

Anton Korošec, jugoslovanski konkordat, Katoliška cerkev, lada Jugoslovenske radikalne zajednice, konkordatska kriza

Povzetek

Vloga Antona Korošca pri potrjevanju jugoslovanskega konkordata in med t. i. konkordatsko krizo (1935–38) kaže na precejšnjo politično previdnost in osebno angažiranost v korist konkordata. Pri Korošcu je v obravnavanem obdobju opaziti, da mu duhovniški poklic v politiki postaja vse večje breme. V konkretnem primeru je sveti sedež od njega kot notranjega ministra in katoliškega duhovnika pričakoval največ ter ga tudi najbolj grajal, zlasti ko je osebno preklical ratifikacijo konkordata v senatu. Obtožili so ga tudi jugoslovanski škofje, kar je zanj predstavljajo izredno osebno stisko.

Prenosi

Objavljeno

2015-10-15

Številka

Rubrika

Razprave