Po sledeh evropskega denarja prve polovice 16. stoletja

Avtorji

  • Darja Mihelič

Ključne besede:

denar, Evropa, slovenski prostor, 15./16. stoletje, priročnik za trgovce, gospodarska zgodovina, Christoff Rudolff

Povzetek

Prispevek predstavlja možnost spoznavanja starih denarnih in merskih sistemov s pomočjo nekdanjih priročnikov za trgovce. Podrobno analizira priročnik Christoffa Rudolffa iz prve polo- vice 16. stoletja, ki trgovce uči računanja. opiše računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje z ulomki, zatem pa dodaja blizu 300 praktičnih nalog, v katerih navaja primere preračunavanja konkretnih denarnih in merskih enot za različne evropske dežele in mesta. Primeri so iz časa, ko je priročnik nastal, zato nudijo podatke o denarju in merah, ki so bili tedaj v rabi v evropi. Prispevek se osredotoča na denar v različnih okoljih. Rudolffove podatke za evropski prostor primerja z denarnimi enotami v slovenskem primorju in slovenskem zaledju, kot jih je v svojih študijah pred slabimi tremi desetletji izračunal Sergij Vilfan.

Prenosi

Objavljeno

2015-10-15

Številka

Rubrika

Razprave