Valvasor in Edmond Halley

O vprašanju polihistorjevega članstva v angleški Kraljevi družbi (royal society) in posledicah prekinjenih stikov z njo

Avtorji

  • Maria Bidovec
  • Boris Golec

Povzetek

Kranjski polihistor janez vajkard valvasor (1641–93) uradno najverjetneje nikoli ni izvedel, da ga je angleška znanstvena akademija kraljeva družba (royal society) 14. decembra 1687 sprejela za svojega člana. Še pred tem dejanjem so se namreč njegovi pisni stiki s kraljevo družbo na nepojasnjen način pretrgali. Pismo znamenitega astronoma Edmonda Halleyja Valvasorju iz januarja 1688, ki ga polihistor potrjeno ni prejel, omenja poleg sprejema v članstvo tudi slavilne verze kraljeve družbe, namenjene objavi v slavi vojvodine kranjske. verzi so se skupaj s pismom izgubili in tako niso bili natisnjeni v uvodu tega valvasorjevega monumentalnega dela iz leta 1689. V prispevku je prvič objavljen slovenski prevod Halleyjevega pisma. Doslej neznano pismo, odkrito v Londonu, pa je še dodatno osvetlilo Halleyjev pogled na Valvasorja.

Prenosi

Objavljeno

2015-10-15

Številka

Rubrika

Razprave