Konfrontacija, akulturacija in integracija na stičišču romanskega, germanskega in slovanskega sveta

  • Peter Štih
Ključne besede: Severni Jadran, Vzhodne Alpe, Romani, Slovani, Germani, Integracija, Akumulacija, Srednji vek

Povzetek

V vzhodnih Alpah in na pragu Sredozemlja je v srednjem veku prišlo do stika romanskega, slovanskega in germansko govorečega prebivalstva, ki je imelo različne kulturne tradicije. Po začetnih konfrontacijah je prišlo do integracijskih in akulturacijskih procesov, ki so rezultirali v oblikovanju specifične večjezične kulturne pokrajine. Razprava obravnava posamezne primere integracije, akulturacije in akomodacije v obravnavanem prostoru in času. Ključne besede: Severni Jadran, Vzhodne Alpe, Romani, Slovani, Germani, integracija, akulturacija, akomodacija, srednji vek.

Objavljeno
2016-05-01
Rubrike
Razprave