»...za Boga in véro, za cesarja in domovino!« Kultura prevajanja in ideološko usmerjanje v slovenskih šolskih berilih (1848–1918)

Avtorji

  • Karin Almasy

Ključne besede:

šolska berila, zgodovina šolstva, kultura prevajanja, ideološka vzgoja, razvoj narodnih identifikacijskih kategorij, Avstro-Ogrska

Povzetek

Šolska berila nudijo dober vpogled v samodefiniranje družb ter vrednote in teme, ki v njih v določenem obdobju prevladujejo. V habsburški monarhiji naj bi slovenska šolska berila vzgajala mladino v pobožne katoličane in cesarju zveste državljane, skratka, v »dobre Slovence«. V teh berilih vsebovana besedila so bila v veliki meri prevodi, vendar je bil v nacionalno-emancipacijskem diskurzu njihov očiten doprinos k razvoju enotnega nacionalnega jezika doslej večinoma prezrt, čeprav veliki napredek v oblikovanju enotnega slovenskega knjižnega jezika – bistvenega temelja za razvoj skupne narodne identitete – brez prevodov sploh ne bi bil mogoč.

Prenosi

Objavljeno

2016-11-01

Številka

Rubrika

Razprave