Kdaj so nastali »lubi Slovenci«?

O identitetah v prednacionalni dobi in njihovi domnevni vlogi pri nastanku slovenskega naroda

Avtorji

  • Jernej Kosi
  • Rok Stergar

Ključne besede:

Slovenci, slovenska etnična skupnost, slovenski nacionalizem, identitete, 18. stoletje, 19. stoletje, teorije nacionalizma

Povzetek

Uveljavljene in prevladujoče razlage nastanka slovenskega naroda predpostavljajo, da se je ta razvil iz poprejšnje slovenske etnične skupnosti. Toda analiza dosedanjega vedenja o predmodernih identitetah, ki upošteva dognanja kulturne antropologije in drugih ved o dinamičnem značaju etničnih skupnosti in ki ne izhaja iz njihove objektivno določljive narave, pokaže, da takšna slovenska etnična skupnost v času, ko se je začel oblikovati moderni slovenski narod, ni obstajala. Prebivalstvo se je v veliki večini identificiralo lokalno, pokrajinsko in deželno, medtem ko predstave o slovenski skupnosti, ki bi se teritorialno ujemala z modernim slovenskim narodom, ni bilo. Tovr- stna predstava o posebni slovenski skupnosti ni obstajala niti med izobraženci. Kot nov domislek se je pojavila šele na prelomu iz 18. v 19. stoletje. Slovenski narod torej v svoji genezi ni poseben primer, ampak je nastal enako in v istem obdobju kot drugi srednjeevropski narodi. Slovenski narod je torej moderen fenomen. Pripadnost temu narodu pa se je šele postopoma razširila med prebivalstvo, in sicer z agitiranjem nacionalističnih organizacij, množično politizacijo in delovanjem države.

Prenosi

Objavljeno

2016-11-01

Številka

Rubrika

Razprave