Od žive debate do zapisane besede

Dobesedni zapisi parlamentarnih sej kot zgodovinski vir

  • Jure Gašparič Gašparič
  • Mojca Šorn
Ključne besede: parlament, politični govor, stenografske beležke, habsburška monarhija, Kraljevina SHS/Jugoslavija, Slovenija, zgodovinski viri

Povzetek

Dobesedni zapisi parlamentarnih sej so zaradi številnih razlogov (količine podatkov, tematske širine, »paradigmatske« izzivalnosti gradiva) eden od bolj privlačnih virov v zgodovinopisju. Poleg tega pa veljajo tudi za izredno zanesljiv vir. Toda avtorja v pričujoči razpravi opozarjava na dejstvo, da so dobesedni zapisi parlamentarnih sej vendarle rezultat dela človeka, zapisovalca, ki se je pogosto znašel pred številnimi problemi. Kaj storiti, če ni bilo poslanca dobro slišati, kaj storiti z vzkliki, ki se pojavljajo v ozadju dvorane, kako zapisati besede, izrečene v narečju, kako zapisati napačne izraze? ... V iskanju odgovorov na ta vprašanja se osredotočiva na nastajanje dobesednih zapisov parlamentarnih sej v parlamentih z ozemlja današnje Slovenije.

Objavljeno
2016-11-01
Rubrike
Razprave