Pravda o spornem hramu

Običaj ustne kupoprodaje nepremičnin med kmeti na Krasu (Tomaj, 1619–20)

Avtorji

  • Aleksander Panjek

Ključne besede:

ustne pogodbe, pravni običaj, Tomaj, Kras, zgodnji novi vek

Povzetek

Prispevek izhaja iz težav z zagotavljanjem kvantitativnih virov za ekonomsko zgodovino slovenskih dežel v zgodnjem novem veku in kot enega od razlogov za to predstavlja še nepoznani običaj ustnega sklepanja pogodb med kmeti na Krasu. Najprej povzema potek sodnega postopka pred devinsko župansko pravdo (1619–1620), nato predstavlja sam običaj (s spremljajočim obredom) ob kupoprodaji nepremičnin med kmeti, nazadnje pa izpostavlja pretežno eko- nomske vidike običaja in predlaga periodizacijo prehoda od ustnosti k pisnosti na Krasu.

Prenosi

Objavljeno

2016-11-01

Številka

Rubrika

Razprave