Historiografsko delo Commentariorum Aquileiensivm libri octo Giovannija Candida (ok. 1450–1528) in slovenska zgodovina

  • Neva Makuc

Povzetek

Leta 1521 je bilo objavljeno zgodovinopisno delo Commentariorum Aquileiensivm libri octo videmskega notarja Giovannija Candida (ok. 1420–1528), katero podaja zgodovino furlanskega območja od antičnega do sodobnega časa. Delo posreduje precej geografskih podatkov, vezanih na slovenski prostor. Prispevek pa se osredotoča tudi na Candidov pogled na Slovane. Zgodovinopisec omenja posamezne dogodke, povezane z zgodnjesrednjeveško zgodovino Slovanov in indirektno povzete po delu Historia Langobardorum Pavla Diakona, ter tudi sočasno slovansko prebivalstvo, a tako Slovanom kot tudi drugim sočasnim jezikovnim in etničnim skupinam posveča malo pozornosti. To je odsev časa, ko se prebivalstvo ni delilo na osnovi etnične pripadnosti, temveč družbene, religiozne, teritorialne itd. Do izraza pride tudi Candidovo biološko dojemanje etničnih skupin, ki naj bi bile podvržene kontinuiranemu razvoju.

Objavljeno
2008-07-01
Rubrike
Razprave