Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni

Avtorji

  • Walter Lukan

Ključne besede:

Habsburška monarhina, prva svetovna vojna, slovensko nacionalno vprašanje, jugoslovansko vprašanje

Povzetek

Avtor v prispevku obravnava razvoj slovenskega in v tej zvezi tudi jugoslovanskega vprašanja v teku prve svetovne vojne in odnos državnih vrhov habsburške monarhije (cesarja in njegovih vlad) do tega vprašanja. Pri tem opozarja na podlagi novega gradiva in obširne obstoječe literature na nekatere dosedaj še ne ali premalo upoštevane vidike te problematike.

Prenosi

Objavljeno

2008-07-01

Številka

Rubrika

Razprave