Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni

  • Walter Lukan
Ključne besede: Habsburška monarhina, prva svetovna vojna, slovensko nacionalno vprašanje, jugoslovansko vprašanje

Povzetek

Avtor v prispevku obravnava razvoj slovenskega in v tej zvezi tudi jugoslovanskega vprašanja v teku prve svetovne vojne in odnos državnih vrhov habsburške monarhije (cesarja in njegovih vlad) do tega vprašanja. Pri tem opozarja na podlagi novega gradiva in obširne obstoječe literature na nekatere dosedaj še ne ali premalo upoštevane vidike te problematike.

Objavljeno
2008-07-01
Rubrike
Razprave