Vojna po vojni – ljubezenski trikotnik Antona Bračka leta 1920

  • Mateja Ratej
Ključne besede: prva svetovna vojna, kmečke družine, zgodovina mentalitet, zgodovina spolov, Anton Bračko, kazenski spisi

Povzetek

Kulturnozgodovinska študija je zadnji del trilogije Vojna po vojni (prva dva sta bila objavljena v Časopisu za zgodovino in narodopisje ter Kroniki), ki se osredotoča na odnose med štajersko kmečko populacijo po prvi svetovni vojni. Avtorica se v razpravi ukvarja z ljube- zenskim trikotnikom med zakoncema Anto- nom in Julijano Bračko ter njeno sestro Jožefo Razborčan, ki je umrla, potem ko ji je svak in prepovedani ljubimec jeseni 1920 prerezal vrat v bližini domače hiše. Zaradi tragičnega zaključka ljubezenske zveze lahko življenjsko zgodbo nekdanjega vojaka avstro-ogrske vojske Antona Bračka spremljamo v kazenskem spisu mariborskega okrožnega sodišča. Avtorica v študiji mdr. ugotavlja, da je vojna boleče za- majala usidrane patriarhalne vzorce v štajerskih kmečkih družinah, ob koncu pa odpira vprašanje o kazenskih spisih kot zgodovinskem viru.

Objavljeno
2017-05-01
Rubrike
Razprave