Oborožitev slovenskih dežel v začetku 16. stoletja

Münchenski rokopis Cod.icon. 222

  • Tomaž Lazar

Povzetek

Po naročilu kralja Maksimiljana I. je v prvih letih 16. stoletja nastalo več obsežnih popisov orožja v habsburških deželah. Ena od manj znanih, zgolj fragmentarno ohranjenih različic je danes v lasti Bavarske državne knjižnice. Ta popisna knjiga (Zeugbuch) doslej še ni doživela celovite objave in je slovenskemu zgodovinopisju tako rekoč neznana. Pregled njene vsebine pa kaže, da gre za izjemno dragocen dokument, ki izčrpno opisuje stanje oborožitve na gradovih, v mestih, trgih, utrjenih taborih in samostanih v slovenskem prostoru in bližnji soseščini.

Objavljeno
2017-05-01
Rubrike
Razprave