Srednjeveški pergamentni fragmenti v knjižnih vezavah

  • Nataša Golob
Ključne besede: srednjeveški rokopisi, listine, fragmenti, knjigoveške strukture, mehke vezave

Povzetek

Pergamentni preostanki rokopisov so zlasti po uveljavitvi tiska naglo postali material, ki so ga s pridom uporabljali knjigovezi, vedoč, da gre za trpežen material, ki je bil poceni, lahek in v knjigoveškem postopku nezahteven. Članek predstavlja nekaj skupin fragmentov, ki v svoji okrnjenosti kažejo poleg svojih osnovnih danosti (čas in kraj nastanka, vsebina ipd.) tudi dokumentarni pomen: obravnavane skupine vezav zrcalijo nekatera sociološka okolja in jih je možno povezati z izpričanimi ljubljanskimi knjigovezi in slovenskimi lokalitetami, nekaj pozornosti je namenjene tudi razlagi knjigoveških postopkov.

Objavljeno
2017-05-01
Rubrike
Razprave