Slovenska sprava

Kritika v kontekstu razprave med komunitarizmom in liberalizmom

  • Sašo Cmrečnjak
Ključne besede: sprava, tranzicijska pravičnost, komunitarizem, liberalizem

Povzetek

Članek obravnava spravo kot enega izmed pristopov k tranzicijski pravičnosti ter poskuša podati odgovor na vprašanje, ali je mogoče koncepcije sprave, kot se pojavljajo v slovenskem spravnem diskurzu, smatrati za javno upravičene. Z namenom iskanja možne podlage te upravičitve je predstavljena razprava med dvema vejama sodobne politične filozofije, komunitarizmom in liberalizmom, o vprašanjih pravičnosti, družbene enotnosti in politične legitimnosti. Na podlagi razprave avtor poda oceno primernosti sprave kot posebnega pri- stopa k popravi krivic, izhajajočih iz druge svetovne vojne, za demokratično in pluralno politično družbo.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave