Gradež kot Aquileia nova in Split kot Salona nova?

Lokalno zgodovinopisje in oblikovanje krajevne identitete

  • Peter Štih
Ključne besede: Akvileja, Gradež, Salona, Split, lokalna historiografija, krajevna identiteta, 11.–13. stol.

Povzetek

Lokalno zgodovinopisje je po eni strani pisno fiksiralo in s tem ohranjalo predstave o lastni preteklosti, ki so bile pomemben del krajevne identitete, po drugi strani pa jih je v nič manjši meri tudi (so)ustvarjalo. Razprava na primeru obravnave najstarejše cerkvene zgodovine srednjeveškega Gradeža in Splita, ki povezuje oba kraja z antičnima Akvilejo in Salono, osvetljuje vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način je lokalna historiografija (so) oblikovala krajevno identiteto in z njo zvezano zgodovinsko tradicijo.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave