Spremembe stališč jugoslovanskega tiska do tržaške krize v letih 1945−1975

  • Anđelko Vlašić
Ključne besede: Trst, kriza, socialistična Jugoslavija, jugoslovansko-italijanski odnosi, 2. svetovna vojna, ozemeljski spori, časopisna poročanja

Povzetek

Na podlagi analize najpomembnejšega sočasnega jugoslovanskega časopisja so v članku predstavljene spremembe stališč jugoslovanskega tiska do tržaške krize v letih 1945 do 1975. Zahteve po spornem ozemlju so se sčasoma zmanjševale, segale so od zahtev po celotnem etničnem jugoslovanskem območju (slovenskem in hrvaškem) do takih, ki so zahtevale zgolj cono B Svobodnega tržaškega ozemlja. Reakcija tiska je odražala uradno stališče jugoslovanskega vodstva, agresivnost v času italijansko-jugoslovanskih pogajanj in strinjanje z njihovim izidom po sklenitvi dogovora.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave