Obiski Londona Konrada Henleina

O internacionalizaciji vprašanja sudetskih Nemcev v drugi polovici tridesetih let dvajsetega stoletja

  • Lukáš Novotný
Ključne besede: Stranka sudetskih Nemcev, Češkoslovaška, Konrad Henlein, Ministrstvo za zunanje zadeve, 30. leta 20. stoletja, nemška manjšina

Povzetek

Na podlagi doslej neobjavljenih britanskih in čeških virov prispevek analizira niz obiskov Londona Konrada Henleina, vodje Stranke sudetskih Nemcev, v letih 1935 do 1938. V prispevku je prikazano, da mu je uspelo predstaviti pereče vprašanje sudetskih Nemcev, s čimer je pripomogel k ustvarjanju podobe, ki prikazuje težko življenje nemške manjšine na Češkoslovaškem.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave