Dolga pot z vešal na svobodo – mariborski proces leta 1935

  • Mateja Ratej
Ključne besede: Kraljevina SHS/Jugoslavija, tihotapstvo, Slovenske gorice, Danilo Komavli, Ivan Markuzzi, sodni procesi

Povzetek

Avtorica se v prispevku ukvarja s kulturnozgodovinsko umeščenostjo kazenskega primera, ki so ga mediji ob obnovi procesa leta 1935 poimenovali mariborski. Kazenski spis, ki ga je mariborsko okrožno sodišče odprlo in vodilo kot primer Markuzzi in tovariši ter ga kot enega najobsežnejših sploh hrani Pokrajinski arhiv Maribor, prepričljivo razkriva pomene pojmov tihotapstvo in verižništvo po prvi svetovni vojni, povojno urejanje odnosov v lokalni skupnosti, močno osebnost karizmatičnega tihotapca Ivana Markuzzija, odvetniški podvig primorskega begunca v Mariboru Danila Komavlija ter prelomnost sodnega procesa, ki je zaznamoval kazensko prakso slovenskega pravosodja v prvem desetletju nove jugoslovanske države.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave