Julij Fränzl vitez Vesteneck

  • Damir Globočnik
Ključne besede: Julij Fraenzl Vesteneck, nemškutarji, Litija, kranjski deželni zbor, Luka Svetec, Tribüne, Josef Kopp, Josef Porzer

Povzetek

Julij vitez Fraenzl pl. Vesteneck (1845–1931), doktor prava, lastnik gradu Mirna na Dolenjskem, litijski okrajni glavar od avgusta 1875 in kranjski deželni poslanec od 1876, je spadal med Slovencem nenaklonjene deželne uradnike. Slovenski poslanci so zoper Vestenecka v kranjskem deželnem zboru in v državnem zboru podali več interpelacij. Februarja 1881 je bil vpleten v nočni izgred v Litiji, kar je bilo odločilno za njegovo premestitev na Štajersko. Zaradi poročila o litijskem izgredu je tožil dunajski časnik Tribüne. Oktobra 1887 so ga odstavili z mesta okrajnega glavarja v Deutschlandsbergu, leta 1892 je bil aretiran zaradi poneverb. Izselil se je v ZDA, kjer se je preživljal na različne načine, nekaj let celo v tesnem sodelovanju s slovenskimi izseljenci.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave