The Začetki organiziranega razvoja zdravstvenega turizma v Pokneženi grofiji Goriško-Gradiški

  • Metod Šuligoj
  • Petra Kavrečič
Ključne besede: posebne oblike turizma, zdravstveni turizem, zdraviliški kraji, Poknežena grofija Goriško-Gradiška, Gradež

Povzetek

Namen pričujočega prispevka je analiza razvoja zdravstvenega turizma v Pokneženi grofiji Goriško-Gradiški od druge polovice 19. stoletja do začetka Velike vojne, to je v obdobju, ko se je tudi na območju grofije začelo intenzivnejše vlaganje v turistično dejavnost. V obravnavi je v ospredju obdobje, ko so v smislu splošnega trenda krepitve zdravja in/ali zdravljenja preko 'novih' praks, tudi na ozemlju grofije razvijali kar tri kraje (Gorica, Gradež in Tržič). Zdraviliški začetki so bili osnovani na naravnih danostih lokalnega okolja. Omenjeni kraji so v kontekstu zgodovinskih raziskav s področja turizma manj prisotni, kot pa Opatija ali Portorož. Izjemo v italijanskem prostoru predstavlja predvsem Gradež. V prispevku smo analizirali in pojasnili uspehe navedenih turističnih krajev, pri čemer nismo zapostavili niti nekaterih razvojnih težav. Analiza je pokazala, da je bil Gradež daleč najbolj propulziven turistični kraj v grofiji.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave