Gospodarstvo v prostoru Julijskih Alp v srednjem veku

  • Gašper Oitzl
Ključne besede: gospodarstvo, srednji vek, Julijske Alpe, železarstvo, pašništvo, trgovina

Povzetek

Prostor Julijskih Alp je pretežno gorat in hribovit svet, večina površine pa je neuporabna za agrarno izrabo tal. Kot glavna agrarna panoga se je uveljavila živinoreja, poljedelstvo pa je imelo večji pomen v predelih z ugodnejšo lego. Z razcvetom železarstva od 14. stoletja dalje se je na preučevanem območju začel gospodarski napredek, h kateremu je pomembno prispeval tudi obstoj številnih bolj in manj pomembnih prometnih poti prek Julijskih Alp. Železarstvo in trgovina sta bila tudi glavna dejavnika nastanka urbanih središč na obrobju Julijskih Alp.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave