Mnogo hrupa za mnogo (3. del)

Od antične Petovione do srednjeveškega Ptuja

  • Izidor Janžekovič
Ključne besede: kontinuiteta, prelom, srednji vek, pozna antika, Slovani, Ptuj, ptujski grad, krščanstvo, poganstvo

Povzetek

Tretji del trilogije Mnogo hrupa se odmika od samega problema staroslovanskega svetišča in se dotakne širšega konteksta Ptuja v času od pozne antike do visokega srednjega veka. Rdeča nit članka je kontinuiteta, specifično pa se posveti trem perečim problemom. Prvi je kontinuiteta med ljudstvi in kulturami na prehodu iz romanizirane antike v slovanski srednji vek. Drugi je kontinuiteta vere oziroma »trk« stare »poganske« vere z »novo« krščansko vero v zgodnjem srednjem veku. Tretji je družbenopolitična kontinuiteta oziroma uveljavitev fevdalnega reda pred madžarskimi vpadi in po njih. Pri raziskavi primerja različne vire, od arheoloških in zgodovinskih do filoloških in geografskih, pri čemer ponudi pri nekaterih virih novo branje in interpretacijo.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave