Zakladna najdba kot primarni zgodovinski vir

Vprašanje odkritja, datiranja ter izpovedne vrednosti emonske in čenturske zakladne najdbe

  • Leilani Štajer
Ključne besede: numizmatika, pomožne zgodovinske vede, emonska zakladna najdba, čenturska zakladna najdba, historični viri

Povzetek

Prispevek obravnava pomen antičnih zakladnih najdb kot primarnih historičnih virov. Pri tem se posveča vprašanju zanesljivosti analize oziroma interpretacije antičnih zakladnih novčnih najdb, obenem pa opozarja na možne pasti pri ne dovolj kritični interpretaciji. Cilj prispevka je, na pri- meru dveh najpomembnejših antičnih zakladnih najdb na Slovenskem, predstaviti, s kakšnimi problemi so se spoprijemali strokovnjaki pri odkritju emonske in čenturske zakladne najdbe, kakšna je zanesljivost datiranja teh dveh najdb ter kaj lahko sklepamo o vzroku zakopa najdb oziroma o njunem zgodovinskem ozadju.

Objavljeno
2018-05-01
Rubrike
Razprave