Komemoracija romskih žrtava Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Hrvatskoj, 1945 – 1991

  • Danijel Vojak
Ključne besede: Romi, Drugi svjetski rat, Nezavisna Država Hrvatska, komemoracija, spomenici

Povzetek

Romsko stanovništvo je za vrijeme Drugog svjetskog rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj bilo gotovo istrebljeno od strane ustaških vlasti. U radu je analiziran odnos vlasti socijalistič- ke Hrvatske prema komemoriranju romskih žrtav. Jedna od teza autora jest da se sjećanje na romske žrtve potisnulo u ideološki obrazac službene politike „bratstva i jedinstva“ čime su izostale posebne komemoracije ili druge prakse kulture sjećanja, poput postavljanja spomenika u sjećanje na romske žrtve. Tako su romske žrtve bile „utopljene“ u sveopći obrazac „žrtava fašističkog terora“. Slijedeći istraživačke teze Heike Karge o tome kako je jugoslavenska državna vlast nastojala kontrolirati „službe- na sjećanja“ na rat (uključujući organiziranje komemoracija i podizanje spomenika), autor ovog rada slijedi njezine teze o tome kako su neke lokalne vlasti imale određenu slobodu u organiziranju „vlastitog sjećanja“ na rat, a time i komemoriranja.

Objavljeno
2018-11-01
Rubrike
Razprave