Prehrana Slovencev od šestdesetih do izteka osemdesetih let 20. stoletja

  • Marta Rendla
Ključne besede: prehrana, izdatki za hrano, struktura potrošnje hrane, Slovenija, Jugoslavija

Povzetek

Slovenska gospodinjstva so v obravnavanem obdobju približno do leta 1980 v razmerah zmanjševanja potrošnih izdatkov za hrano po- večevala potrošnjo večine skupin kmetijskih in prehranskih proizvodov po količinah; z upa- danjem deleža manj zdravih živil se je hkrati struktura prehrane izboljševala. Na prelomu sedemdesetih v osemdeseta leta in v osem- desetih letih se je v okoliščinah poglabljajoče krize začela povečevati v strukturi življenjskih stroškov udeležba izdatkov za hrano; sama struktura hrane pa se je s preusmeritvijo na cenejša živila, predvsem bogata z ogljikovimi hidrati, začela postopoma poslabševati.

Objavljeno
2018-11-01
Rubrike
Razprave