Luther in nemška nacija: revizija velike pripovedi

  • Gabriele Haug-Moritz
Ključne besede: Luther, reformacija, nemška nacija, revizija

Povzetek

Velike pripovedi so bile in še vedno so eden izmed ključnih delov kulturnega procesa izgra- dnje naroda, s tem pa so tudi tesno povezane z nastankom nacionalnih držav. Prispevek pred- stavlja nemški primer, pri katerem je pripoved o Luthru in reformacijskem gibanju temeljni kamen nemštva in nemške države. Učinki te pripovedi bodo analizirani in predstavljeni na podlagi dveh primerov, na koncu pa bo opozor- jeno na še vedno živo delovanje te pripovedi v jubilejnem letu 2017, ko se je praznovala 500. obletnica začetka reformacije.

Objavljeno
2018-11-01
Rubrike
Razprave