Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem rimskem cesarstvu?

  • Lucija Zala Bezlaj
Ključne besede: rasizem, antika, zgodnje rimsko cesarstvo, suženjstvo, družbena smrt

Povzetek

Prispevek se ukvarja s kritiko prevladujočih pristopov preučevanja rasizma v antiki, pri čemer problematizira njihovo ahistoričnost in anahronističnost. Na primerih prikaže, da slednji izvirata iz fetišizacije rase in obravnavanja rasizma kot ideologije. Nato predlaga alternativni pristop, ki rasizem obravnava predvsem kot sistemske prakse izključevanja in šele nato kot diskurz. Takšen pristop je predstavljen za obdobje zgodnjega rimskega cesarstva.

Objavljeno
2018-11-01
Rubrike
Razprave