Ruska emigracija v Črni gori po letu 1919

  • Radoslav Raspopović
Ključne besede: ruski emigranti, Črna gora, združenja, umetnost, kultura

Povzetek

Ruski emigranti, ki so prispeli v Črno goro, so se kljub težkim razmeram, v katerih so živeli, medsebojno povezovali v različna društva in združenja. Povezovanje v kulturi je zanje pomenilo ohranitev tradicionalnega in poistovetenje z nacionalno identiteto. Avtor v prispevku pokaže na številna področja, kjer so Rusi nadaljevali svoje poslanstvo in s tem občutno vplivali na razvoj kulturnega in umetniškega življenja v Črni gori, tako na prosvetno-pedagoškem, umetniškem, literarnem področju, kot tudi v gradbeništvu.

Objavljeno
2019-12-05
Rubrike
Razprave