Bojni načrt iz časa beneške vojne v zapuščini Krištofa Ravbarja: dragoceno odkritje v ljubljanskem Nadškofijskem arhivu

Avtorji

  • Tomaž Lazar

Ključne besede:

vojna teorija, beneška vojna, Krištof Ravbar, Maksimiljan I., Nadškofi jski arhiv Ljubljana

Povzetek

Med zapuščino Krištofa Ravbarja v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani se je ohranil shematski načrt iz časa beneške vojne (1508–1516). Na njem je upodobljena velika armada v bojni formaciji z jasno določeno številčno sestavo in vrstami enot. Po obliki in vsebini gre za izjemno redek, zelo dragocen dokument, ki med ohranjenimi pisnimi viri svoje dobe skorajda nima znanih primerjav. Zato shematski načrt pomeni enkratno najdbo, ki razkriva podobo vojne umetnosti in teorije v vzhodnoalpskem prostoru na pragu 16. stoletja.

Prenosi

Objavljeno

2019-12-05

Številka

Rubrika

Razprave