Zgodovinska znanost v verigah: Vpliv dvo- stranskega sporazuma med Skopjem in Sofijo na svobodo akademskega dela

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.3-4.07

Ključne besede:

akademska svoboda, S. Makedonija, Bolgarija, zgodovinopisje, zgodovinska komisija

Povzetek

Članek se osredotoča na vpliv bilateralne pogodbe med Skopjem in Sofijo (2017) o akademski svobodi zgodovinskega raziskovanja v S. Makedoniji. Članek uvodoma obravnava širši problem navidezne zveze med politiko in akademskim svetom, čemur sledi vprašanje, ali je zgodovinsko raziskovanje možno v primežu geopolitike. Osrednja teza je, da trenutni politični in pravni okvir omejujeta svobodo raziskovanja zavoljo "večjega dobrega". Skratka, makedonsko zgodovinopisje je pod neprikritim zunanjim nadzorom, ki spodbija njegov obstoj kot pristne akademske discipline.

Objavljeno

2023-12-18