O vladarskih nazivih in imenih balkanskih ljudstev od srednjega veka do današnjega časa

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.3-4.06

Ključne besede:

Bulgari – Bolgari, Bulgarini/ Bulgarеis – Bolgarinci/ Bolgarejci, Makedonija/Makedonci, Samuel, Macedonia/Macedonians

Povzetek

Prispevek obravnava vprašanje bistvenega pomena, ki je v zgodovinskih raziskavah prejkone zapostavljeno: poimenovanje pripadnikov različnih etničnih skupin v srednjeveških večetničnih državah na primeru Bulgari (Bolgari), Bulgarini/Bulgareis Bolgarinci Bolgarejci, pa tudi način in obliko prisvajanja vladarskih nazivov v srednjem veku in z imenom Makedoncev v srednjeveških virih. Izpostavljena je napačna razlaga državnih imen (bolgarsko, bizantinsko, otomansko) kot rasnih, etničnih oznak balkanskih ljudstev, ki so se uporabljala do nastanka modernega naroda, ter pomanjkanje študij o tem vprašanju.

Objavljeno

2023-12-18