Razvoj slovenske prisotnosti v goriškem javnem prostoru pred prvo svetovno vojno

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.3-4.05

Ključne besede:

Gorica, javni prostor, Trgovski dom, nacionalizem, kulturna krajina

Povzetek

Prispevek obravnava razvoj slovenske prisotnosti v javnem prostoru mesta Gorice – večnarodnostnem središču dežele Goriške in Gradiške na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Slovenska strategija vstopa v mestni javni prostor, kjer je imela primat italijanska mestna skupnost, se je usmerila v krepitev gospodarske in politične moči v mestu. V praksi se je to izkazovalo z vse večjim številom slovenskih gospodarskih subjektov, različnih društev in organizacij ter nakupi in izgradnjami reprezentativnih zgradb. Vrhunec slovenskega prodora v središče mesta je predstavljala izgradnja Trgovskega doma leta 1904.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-18