Pečata Ivana in Ladislava Hunyadija, grofov Bistriških (romun. Bistrița) v Arhivu Republike Slovenije

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.3-4.03

Ključne besede:

pečat, srednjeveški, grofje Celjski, Celje, Hunyadi

Povzetek

Po prevzemu oblasti je ogrski kralj Ladislav Posmrtni Ivanu Hunyadiju za njegove zasluge izboljšal grb, podelil pa mu je tudi naziv grofa Bistriškega (romun. Bistrița, madž. Beszterce). Ivanov starejši sin Ladislav je tudi prejel navedeni naziv. Kar nekaj primerkov pečata slednjega v rdečem vosku je ohranjenih na listinah, a so ti bodisi poškodovani bodisi ohranjeni fragmentarno ali zabrisani. Samo na listini, izdani v Budimu 31. marca 1456, iz zbirke listin grofov Celjskih v Arhivu Republike Slovenije, se je ohranil njegov viseči pečat v celoti, v takorekoč nedotaknjeni obliki. Na listini sta pečata obeh bistriških grofov, Ivana in Ladislava Hunyadija. Namen pričujočega prispevka je predstaviti zgodovinsko ozadje nastanka omenjene listine in opisati pečata obeh grofov na njej.

Biografija avtorja

  • Ádám Novák

    The research on which this study is based was funded by the Thematic Excellence Program (TKP2021-NKTA-34) announced by the Ministry for Innovation and Technology. The author is a member of the Thematic Excellence Programme of the University of Debrecen "Hungary's Place and Image in Medieval Europe" Research Group.

Objavljeno

2023-12-18