Ius publicum in iure privato. Javnopravne prvine v rimskem zasebnem pravu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.3-4.01

Ključne besede:

rimsko javno pravo, pravne osebe javnega prava, zgodovina upravnega prava, birokratizacija, delitev prava

Povzetek

Razprava obravnava javnopravne prvine rimskega zasebnega prava, pri čemer predstavlja vključenost pravne osebe javnega prava v razmerja s subjekti zasebnega prava kriterij za izbor analiziranih institutov. Pravne osebe javnega prava so v izhodiščno zasebnopravnih razmerjih nastopale v oblastni vlogi, v vlogi nadzornika in pravnoposlovnega partnerja. Cilj razprave je ugotoviti, ali in na kakšen način je rimsko pravo zaradi udeležbe pravne osebe javnega prava odstopilo od svojih temeljnih postulatov in po tej poti izoblikovalo posebna »mešana« javno-zasebna pravna razmerja.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-18