Kozaški korpus v službi nacistov s posebnim ozirom na obdobje delovanja v Operacijski coni Jadransko Primorje (1944-1945)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.1-2.06

Ključne besede:

nacisti, Odilo Globočnik, kozaki, kolaboracija, druga svetovna vojna

Povzetek

Nacisti so poleg lokalnih kolaboracionistov  pogosto uporabljali tudi enote, sestavljene iz  prostovoljcev, pripeljanih iz različnih delov okupirane Evrope. Višji SS in policijski poveljnik  v Operacijski coni Jadransko primorje (OZAK)  Odilo Globočnik je imel podrejene številne  urade, med katerimi sta bila dva namenjena  kolaboracionistom. Prvemu uradu so bili po- drejeni domači kolaboracionisti (Landeseigene  Verbände), drugemu uradu pa drugi oziroma tuji  kolaboracionisti (Kosaken und Serben). Glo- bočnik je bil eden prvih nacističnih poveljnikov,  ki je začel ustanavljati pomožne enote iz tujih  kolaboracionistov. Na lastno željo je leta 1944  na območje OZAK-a pripeljal Kozaški korpus,  ki se je na tem ozemlju bojeval do konca druge  svetovne vojne. Članek bo prikazal, kako je  prišlo do sodelovanja med nacisti in kozaki,  Globočnikove podreditve Kozaškega korpusa,  osrednja pozornost pa bo namenjena samemu  delovanju korpusa na območju OZAK-a.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-22