Anton Sovre med puško in kredo (1906–1929)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.1-2.05

Ključne besede:

klasična filologija, rezervni častniki, 96. pehotni polk, Galicija, Črna gora

Povzetek

Slovenski klasični filolog Anton Sovre je v letih  1906–1907 odslužil vojaški rok v avstro-ogrski  vojski kot enoletni prostovoljec. Leta 1913 je  postal rezervni poročnik v 96. pehotnem polku in  bil mobiliziran med skadrsko krizo. Ob izbruhu  prve svetovne vojne je bil vpoklican in oktobra  1914 hudo ranjen v Galiciji. V začetku leta 1915  se je vrnil na vzhodno fronto, po vstopu Italije v  vojno pa je bil premeščen na italijansko fronto,  kjer se je boril na Doberdobu. Jeseni 1916 je  postal poveljnik 3. dopolnilne stotnije svojega  polka v Karlovcu. V letih 1917–1918 je služil  v črnogorski okupacijski upravi, nazadnje kot  okrajni poveljnik. Med vojno je prejel več  odlikovanj. Po vojni je poučeval na Ptuju.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-22