»Mislimo sicer nemško, čutimo nemško, a nikomur ne bomo zamerili njegovega drugačnega mišljenja«. Nemški goriški list Görzer Wochenblatt in njegova politična usmeritev

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.1-2.04

Ključne besede:

Görzer Wochenblatt, Go- rica, 19. stoletje, nemški časopisi, kulturna zgodovina

Povzetek

Razprava predstavlja značilnosti nemškega  časnika Görzer Wochenblatt, s posebnim  poudarkom na njegovi politično-programski  usmeritvi. List, ki je tedensko izhajal leta 1867,  preden se je z začetkom leta 1868 preoblikoval  v dvakrat tedensko izhajajoči Görzer Zeitung,  predstavlja prvi nemški časopis v Gorici. V  prvem delu članka so predstavljeni začetki  nemške publicistike na Goriškem in značilnosti  tamkajšnje nemške skupnosti. V nadaljevanju  razprava obravnava začetek izhajanja Goriškega  tednika, njegove vsebinske značilnosti in pro- gramsko usmeritev. Zadnji del prispevka je  posvečen recepciji novega nemškega časnika s  strani slovenskega tabora, predvsem polemiki,  ki se je ob tem razvila med goriško Domovino  in celovškim Slovencem. V polemiko se je  aktivno vključil tudi Görzer Wochenblatt, ob  čemer je uredništvo podalo svoj pogled na  mednacionalne odnose na Goriškem.  

Prenosi

Objavljeno

2023-06-22