Jošt Helfenberški (Soteški) (ok. 1388–1458): krvnik Veronike Deseniške?

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2023.1-2.02

Ključne besede:

srednji vek, vitez, plemstvo, Helfenberški, Celjski

Povzetek

Jošt Helfenberški (Soteški), rojen okoli leta 1388, je bil sin štajerskega deželnega podmaršala Hansa Helfenberškega. Njegova družina je v času njegovega rojstva že več kot stoletje prebivala na gradu Helfenberg v bližini Velenja na Spodnjem Štajerskem. Izvorno bi lahko šlo za ministeriale krških škofov, ki so leta 1340 postali vazali Žovneških (Celjskih). Po postopni inkorporaciji Savinjske marke v Štajersko leta 1311 so postopoma integrirali v vrste štajerskega deželnega plemstva. Jošt Helfenberški je najvidnejši predstavnik družine in je sodil med vidnejše vazale ter uradnike Celjskih, na dvoru katerih je več let služboval na različnih funkcijah. Po ljudskem izročilu naj bi bil krvnik Veronike Deseniške, česar pa ne moremo dokazati.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-22