Sporazum med gradeškim in oglejskim patriarhatom o metropolitanski jurisdikciji nad istrskimi škofijami (24. julij 1180): Nova kritična izdaja listine

Ključne besede: Oglejski patriarhat; Gradeški patriarhat; papež Aleksander III; Benetke; Istra; 12. stol.

Povzetek

Članek analizira, kritično objavlja in prevaja pogodbo, podpisano med gradeškim in oglejskim patriarhatom leta 1180, s katero se je prvi odpovedal vsem zahtevam do istrskih škofij, predvsem metropolitanskim pravicam, patriarhalni zakladnici in nekaterim posestvom v bližini Ogleja, s čimer se je končal spor, ki je stoletja obremenjaval odnose med obema patriarhatoma in povzročil več oboroženih spopadov. Dokument predstavlja enega najpomembnejših zgodovinskih virov v kontekstu srednjeveške Istre in oglejskega patriarhata, sama listina pa ni bila nikoli kritično objavljena v skladu s sodobnimi egdotičnimi standardi. Avtorja popravljata to stanje s kritično objavo pogodbe same kot poznejše papeške potrditve, ter njunim prevodom v angleščino, da bi bila dokumenta tako dostopnejša širšemu krogu občinstva.

Objavljeno
2023-06-22