Spolne vloge v samoupravnem delavskem tisku: primer glasila kolektiva Delamaris 1974–1990

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2022.3-4.08

Ključne besede:

spolne vloge, Delamaris, delavski tisk, samoupravni odnosi

Povzetek

V članku je prikazana tematizacija spolnih vlog znotraj glasila kolektiva Delamaris med letoma 1974 in 1990. Z dano zamejitvijo pregleda se analiza umešča v čas po ustavi leta 1974, ki naj bi deklarativno prenesla vzvode oblikovanja odnosov znotraj podjetij samim zaposlenim. S tem naj bi se izoblikovali »idealni« samoupravni odnosi, spremembe pa so v praksi lahko celo zavirale delavsko (so)odločanje znotraj podjetij. Na podlagi pričevanj zaposlenih znotraj glasila je tako možno predstaviti razmerje med idejnimi cilji samoupravljanja in dejanskim delavskim vsakdanom. Članek tako osvetljuje odnose med spoloma in specifiko delavskega tiska kot zgodovinskega vira.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-19