Religija in politično v ancien régimu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2022.3-4.05

Ključne besede:

religija, verski konflikti, le - gitimacija, ancien régime, politični marksizem

Povzetek

Članek se ukvarja z vprašanjem, kako razumeti vlogo religije v evropski družbi ancien régima. Prvi del je namenjen kritičnemu pregledu nekaterih uveljavljenih pristopov zgodovinopisja do razumevanja religije in verskih konfliktov. Ugotavlja, da pogosto zapadajo v bodisi ahistorično bodisi teleološko razumevanje religije. Naslanjajoč se na ugotovitve političnih marksistov o vlogi monarhičnega aparata oblasti kot glavnega ekspropriatorja, drugi del religijo v ancien régimu umesti v takratne družbene odnose in jo misli kot na specifičen način vpeto v družbeno formacijo takratnega časa.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-19