Vojnici iz Ljubljane u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću

Avtorji

  • Lovorka Čoralić

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2022.1-2.05

Povzetek

Rad je nastavak proučavanja udjela vojnika sa istočnojadranske obale u mletačkim kopnenim postrojbama u ranom novom vijeku. Zasniva se na raščlambi gradiva pohranjenog u Archivio di Stato di Venezia (fond Inquisitori sopra l'amministrazione dei pubblici ruoli), u sklopu kojeg su sadržani popisi vojnika u jedinicama pješaštva (Fanti oltramarini) i konjaništva (Cavalleria Croati) u 18. stoljeću. U fokusu su istraživanja vojnici zavičajem iz Ljubljane, grada koji se nije nalazio u sastavu mletačkih stečevina. Na kraju teksta se u formi priloga donosi cjelovit pregled svih do sada istraženih vojnika iz Ljubljane u navedenim postrojbama.

Objavljeno

2022-06-28