Prvi ljubljanski škof Sigismund pl. Lamberg: zadolžnica za knjige, izposojene 22. januarja 1478, in darilna listina, izstavljena 16. marca 1484

  • Nataš Golob
Ključne besede: Škof Sigismund pl. Lamberg, izposojene knjižne enote, kanonsko pravo, renesančni humanizem, Ljubljana, Gornji Grad

Povzetek

Petnajst let po prevzemu škofovskih insignij si je prvi ljubljanski škof Sigismund pl. Lamberg od kapitlja izposodil 56 knjižnih enot. Ko jih je šest let pozneje podaril, je v darilni listini navedek, da so knjige v veliki meri osebna last, iz njegovih študijskih let, tudi naročene pri kopistih. V celoti je v listinah navedenih 56 knjižnih enot; to so smotrno izbrana dela, potrebna za opravljanje škofovskih nalog. Zaradi posplošenih naslovov in pogosto odsotnih imen avtorjev je v središču prispevka identifi kacija knjižnih enot ter presoja, ali drži trditev, da gre za povsem sodobne spise in razmislek o izrazih zgodnje humanistične misli.

Objavljeno
2022-06-28