Ranokršćansko slikarstvo i skulptura u Iliriku u doba sv. Jeronima

  • Mirja Jarak
Ključne besede: Ilirik, ranokršćanska umjetnost, sv. Jeronim, oslikane grobnice, sarkofazi

Povzetek

U doba djelovanja sv. Jeronima, tijekom druge pol. 4. i u prvim desetljećima 5. st., u cijelom Iliriku dolazi do razvoja ranokršćanske umjetnosti. Vidljive su, ipak, razlike između pojedinih provincija, uvjetovane različitim povijesnim okolnostima. Zbog širine teme, u radu se od ranokršćanskog slikarstva i skulpture obrađuju samo oslikane grobnice i plastika sarkofaga. Iako sv. Jeronim nije posebno komentirao slikarstvo i skulpturu u Iliriku, ističe se povezanost nekih motiva s njegovim tekstovima.

Objavljeno
2022-06-28