Proučevanje zgodovine habsburške monarhije (1526–1918) v Severni Ameriki

  • Gary B. Cohen
Ključne besede: zgodovinopisje, habsburška monarhija, civilna družba, nacionalna identiteta, Achhibald Cary Coolidge

Povzetek

Zgodovinarji v ZDA in Kanadi niso veliko pisali ali predavali o habsburški monarhiji pred letom 1914. Nov zagon so študije o monarhiji dobile s svetovnima vojnama in imigracijo iz Srednje Evrope in njenega vzhodnega dela. Najprej so v pisanju severno ameriških zgodovinarjev o monarhiji prevladovali politika in mednarodni odnosi. Po sedemdesetih letih 20. stoletja so se pri ameriškhi in kanadskih zgodovinarjih razvili revizionistični pogledi na gospodarski razvoj v habsburških deželah. Po zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja je sledilo bolj dinamično razumevanje nacionalne identitete, razvoja vladnih struktur in odnosov med državo in družbo v 19. stoletju.

Objavljeno
2021-12-28