Etnični »stereotipi« v zgodnjenovoveški Evropi: ruska in turška narodna noša

Avtorji

  • Izidor Janžekovič

DOI:

https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2021.3-4.04

Ključne besede:

etnični stereotipi, narodi, štajerski Völkertafel, zgodnji novi vek, Rusija, Turčija

Povzetek

Članek predstavi zgodnjenovoveške etnične »stereotipe« v Evropi. Med številnimi stereotipi so tudi oblačila pogosto dojemali kot tipična za določeno ljudstvo. Glavna značilnost ruske narodne noše je bila dolga brada in kožuh ali krzno, medtem ko je bila turška označena kot »poženščena« in je vključevala turban. Izhodišče članka je razpredelnica ljudstev iz 18. stoletja, t.i. štajerski Völkertafel, ki je tukaj prvič v celoti prevedena v slovenščino. Članek sledi tem stereotipom do 16. stoletja, ko se je povečalo število antropoloških in etnografskih tekstov. Meja med hipotetičnim objektivnim opisom, napako, stereotipom in predsodkom je sicer zelo tanka, pogosto odvisna od opazovalca in perspektive. Avtor pokaže, da so bila ljudstva v vzhodni in jugovzhodni Evropi pogosto združena pod širšo državno oziroma imperialno identiteto znotraj ruskega in otomanskega imperija.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-28